Nêu khái niệm giao tiếp và các quá trình của hoạt động giao tiếp?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Giao tiếp là sự trao đổi thông tin giữa người này với người khác nhằm một mục đích nào đó. Hay giao tiếp là thiết lập các mối quan hệ trong xã hội. Giao tiếp có chức năng trao đổi và tương tác. Giúp đảm bảo sự tồn tại và vận hành của xã hội. Trong giao tiếp, ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất. Hoạt động giao tiếp có hai quá trình:  Quá trình tạo lập (hay sản sinh) lời nói, văn bản. Quá trình này do người nói hoặc người viết thực hiện.  Quá trình tiếp nhận (lĩnh hội) lời nói, văn bản do người nghe hoặc người đọc thực hiện. Hai quá trình của hoạt động giao tiếp luôn diễn ra trong quan hệ tương tác với nhau. Trong khi giao tiếp, người nói (viết) có thể vừa là người tạo lập nhưng cũng lại vừa là người tiếp nhận lời nói (văn bản) bởi các vai giao tiếp luôn luôn thay đổi. Chính vì vậy khi xem xét các quá trình giao tiếp, chúng ta phải đặc biệt chú ý tới các tình huống giao tiếp cụ thể.
Trả lời
Giao tiếp là sự trao đổi thông tin giữa người này với người khác nhằm một mục đích nào đó. Hay giao tiếp là thiết lập các mối quan hệ trong xã hội. Giao tiếp có chức năng trao đổi và tương tác. Giúp đảm bảo sự tồn tại và vận hành của xã hội. Trong giao tiếp, ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất. Hoạt động giao tiếp có hai quá trình:  Quá trình tạo lập (hay sản sinh) lời nói, văn bản. Quá trình này do người nói hoặc người viết thực hiện.  Quá trình tiếp nhận (lĩnh hội) lời nói, văn bản do người nghe hoặc người đọc thực hiện. Hai quá trình của hoạt động giao tiếp luôn diễn ra trong quan hệ tương tác với nhau. Trong khi giao tiếp, người nói (viết) có thể vừa là người tạo lập nhưng cũng lại vừa là người tiếp nhận lời nói (văn bản) bởi các vai giao tiếp luôn luôn thay đổi. Chính vì vậy khi xem xét các quá trình giao tiếp, chúng ta phải đặc biệt chú ý tới các tình huống giao tiếp cụ thể.