Nếu phạm tội đừng dùng faceid!

  1. An ninh mạng

FBI được cho là đã cưỡng bức các đối tượng tình nghi dùng vân tay hoặc mặt để unlock chính các điện thoại của họ nhằm phục vụ điều tra.

Vậy nên có một lời khuyên là nếu phạm tội hãy chỉ nên dùng mỗi mã pin.

Người ta có thể chiếm cái bạn có, chứ không thể chiếm cái bạn biết được.

Từ khóa: 

an ninh mạng

Nó trấn nước cho thì ko có tội còn phải nhận chứ nói đến 6 con số. Tốt nhất đừng nên phạm pháp, còn đã phạm pháp rồi thì sớm muộn cũng nhận hậu quả thôi. :D

Trả lời

Nó trấn nước cho thì ko có tội còn phải nhận chứ nói đến 6 con số. Tốt nhất đừng nên phạm pháp, còn đã phạm pháp rồi thì sớm muộn cũng nhận hậu quả thôi. :D