Nếu xét về Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và Khổng Minh thì ai sẽ là Chiếc lược gia giỏi hơn ?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

,

lịch sử

Nếu bạn từng đọc về cả 2 thì mình nghĩ bạn sẽ không cần câu hỏi này.

Trả lời

Nếu bạn từng đọc về cả 2 thì mình nghĩ bạn sẽ không cần câu hỏi này.

Mình xếp Hưng Đạo Vương trên so với Lượng râu vì :
1. Lượng Râu được sự tin tưởng tuyệt đối của vua Thục trong khi Trần Quốc Tuấn dù có sự tin tưởng của 2 vua nhưng giữa quân thần có mâu thuẫn ngầm giữa 2 chi Vạn Kiếp và Tức Mặc

2. So sánh thế quân bình giữa Đại Việt và nhà Nguyên với nhà Thục vói nhà Ngụy thì thế của Đại Việt yếu hơn 

3. Hưng Đạo Vương cầm quân toàn thua các trận nhỏ nhưng thắng được trận định càn khôn còn Lượng râu thắng được nhiều trận nhỏ nhưng không thể chiến thắng trận cuối cùng  

nhân vật Khổng Minh mình chưa tìm hiểu nhiều nên cũng chưa thể nêu lên ý kiến gì


Nếu bạn kêu so sánh thì so sánh hai nhân vật Trần Thủ Độ và Khổng Minh thì cái trí của họ có sự ngang hàng đấy còn bạn đặt ra so sánh giữa Trần Quốc Tuấn với Khổng Minh thì hơi khập khiểng. Đành rằng hai ông đều nắm quyền tối cao trong quân đội nhưng hoàn cảnh của hai vị này khác nhau. Trần Quốc Tuấn có ấn soái tối cao, có quyền nhất nhưng là đại diện,phía sau Trần Quốc Tuấn là cả một dòng họ Trần, một đất nước. Còn sau Khổng Minh ngoài sự ủng hộ của các tướng nhà Thục thì ...bởi hoàn cảnh trong Tam Quốc là loạn lạc chứ có được như Đại Việt thong dong nghĩ kế sách đâu. Cá nhân riêng tôi thật lòng là không thích Khổng Minh nên chỉ có thể đưa ra vài nhận xét sơ sài chứ không dám đi sâu
Nếu là mình, mình thích so sánh Nguyễn Hữu Dật với Khổng Minh hơn. Có lẽ nhiều người không biết về Nguyễn Hữu Dật nhưng ông + Nguyễn Hữu Tiến là những đại khai quốc công thần của Đàng Trong. Mình khá là thích cặp bài trùng Nguyễn Hữu Dật và Nguyễn Hữu Tiến - bộ đôi quân sư kiêm tướng tài, có tài điều binh, hiến kế để bảo vệ Đàng Trong khi thế lực còn non trẻ. Và đặc biệt Nguyễn Hữu Dật cũng có tài nhìn thiên văn đoán thời tiết, một trong những trận ông lãnh đạo quân đội chiến thắng nhờ tài dự thời tiết của ông không kém cạnh Khổng Minh. :3

Thực ra thì những ghi chép về Khổng Minh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đã một phần bị ảo hóa, nhiều công trạng không phải của ông mà của tướng dưới trướng.

Khi La Quán Trung viết về KM đã gán những công trạng đó cho KM tất, khiến cho thông tin bị sai lệch nhiều. Thông tin về Hưng Đạo Vương cũng không nhiều (so với KM). So sánh thì còn phải dựa vào nhiều góc nhìn, KM là khai quốc công thần, tạo lập lên Thục. Còn HĐV lại là người thống lĩnh quân đội bảo vệ Đại Việt khỏi xâm lược. Vậy nên ai là người có công trạng hơn thì còn tùy vào người nghĩ có thiên hướng việc nào quan trọng hơn: khai quốc hay vệ quốc. 

Câu hỏi hơi khập khiễng, về thời gian và không gian và vai trò lịch sử của hai bậc vĩ nhân.