Ngành Hán Nôm được học những gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngành Hán Nôm được học chữ Hán phồn thể, chữ Nôm. Ngoài ra ngành còn học tiếng Trung, đây là chuẩn đầu ngoại ngữ.
Trả lời
Ngành Hán Nôm được học chữ Hán phồn thể, chữ Nôm. Ngoài ra ngành còn học tiếng Trung, đây là chuẩn đầu ngoại ngữ.