Ngành Hán Nôm sau khi đào tạo sẽ làm được công việc gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Xã hội ngày càng nhận thức được giá trị của truyền thống, đó là cơ hội cho những người giảng dạy và nghiên cứu Hán Nôm. Nhiều đơn vị tuyển dụng còn thiếu nguồn nhân lực trí thức Hán Nôm trình độ cao để làm công việc nghiên cứu và giảng dạy. - Quản lí văn hóa: Làm công tác lưu trữ, bảo tồn, chỉnh lí và phát huy giá trị của văn hoá truyền thống dân tộc tại các đơn vị quản lí văn hoá các cấp, các cơ quan lưu trữ nhà nước… - Biên tập viên: Vốn tiếng Việt và từ Hán Việt sâu sắc của bạn sẽ tạo điều kiện cho bạn làm tốt công việc biên tập – một nghề rất phổ biến trong xã hội truyền thông đa dạng như ngày nay. - Các cơ hội việc làm khác: + Biên dịch các văn bản Hán Nôm (tác phẩm văn sử triết…, gia phả, hoành phi, câu đối…) tại các công ty dịch thuật. Các tác phẩm cổ văn này là một thách thức lớn đối với người học tiếng Trung Quốc hiện đại, nhưng lại là công việc quen thuộc của người học Hán Nôm. + Phiên dịch tiếng Trung Quốc hiện đại cho các đơn vị tuyển dụng (cơ quan dịch thuật, công ty liên doanh với Trung Quốc hoặc Đài Loan…). + Tư vấn văn hoá Hán Nôm cho các lĩnh vực thiết kế, xây dựng (qua các kiến thức khoa học về âm dương, ngũ hành…) + Một số công việc về du lịch và văn hoá…
Trả lời
Xã hội ngày càng nhận thức được giá trị của truyền thống, đó là cơ hội cho những người giảng dạy và nghiên cứu Hán Nôm. Nhiều đơn vị tuyển dụng còn thiếu nguồn nhân lực trí thức Hán Nôm trình độ cao để làm công việc nghiên cứu và giảng dạy. - Quản lí văn hóa: Làm công tác lưu trữ, bảo tồn, chỉnh lí và phát huy giá trị của văn hoá truyền thống dân tộc tại các đơn vị quản lí văn hoá các cấp, các cơ quan lưu trữ nhà nước… - Biên tập viên: Vốn tiếng Việt và từ Hán Việt sâu sắc của bạn sẽ tạo điều kiện cho bạn làm tốt công việc biên tập – một nghề rất phổ biến trong xã hội truyền thông đa dạng như ngày nay. - Các cơ hội việc làm khác: + Biên dịch các văn bản Hán Nôm (tác phẩm văn sử triết…, gia phả, hoành phi, câu đối…) tại các công ty dịch thuật. Các tác phẩm cổ văn này là một thách thức lớn đối với người học tiếng Trung Quốc hiện đại, nhưng lại là công việc quen thuộc của người học Hán Nôm. + Phiên dịch tiếng Trung Quốc hiện đại cho các đơn vị tuyển dụng (cơ quan dịch thuật, công ty liên doanh với Trung Quốc hoặc Đài Loan…). + Tư vấn văn hoá Hán Nôm cho các lĩnh vực thiết kế, xây dựng (qua các kiến thức khoa học về âm dương, ngũ hành…) + Một số công việc về du lịch và văn hoá…