Ngành luật có thể làm trái ngành qua nhân sự không?

  1. Thấu Ngành Hiểu Nghề

Từ khóa: 

thấu ngành hiểu nghề

Làm đc hết bạn ạ. Miễn là bạn đam mê và nghiêm túc với nó.
Trả lời
Làm đc hết bạn ạ. Miễn là bạn đam mê và nghiêm túc với nó.