Ngành sư phạm tiếng Nhật có phải học biên- phiên dịch không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có. Nhưng chương trình học sẽ ít hơn ngành Ngôn ngữ Nhật.
Trả lời
Có. Nhưng chương trình học sẽ ít hơn ngành Ngôn ngữ Nhật.