Học ngành quan hệ công chúng ra trường sẽ xin việc ở đâu?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Quan hệ công chúng có thể nộp hồ sơ xin việc ở một số tổ chức, cơ quan sau: • Các cơ quan, tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức xã hội • Các tổ chức chính phủ • Các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước • Các viện nghiên cứu, các trường Cao đẳng, Đại học
Trả lời
Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Quan hệ công chúng có thể nộp hồ sơ xin việc ở một số tổ chức, cơ quan sau: • Các cơ quan, tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức xã hội • Các tổ chức chính phủ • Các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước • Các viện nghiên cứu, các trường Cao đẳng, Đại học