Học Hán Nôm có ích lợi gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Lợi ích khi học Hán Nôm 1. Đọc được cổ văn 2. Làm được thơ, câu đối. 3. Gia đình, làng xóm hỏi về lịch sử di lịch làng hay dòng tộc liên quan thì có thể dựa trên văn bản cổ để trả lời 4. Hiểu thêm nhiều về truyền thống văn hóa dân tộc. 5. Kiến thức phong phú trên nhiều lĩnh vực
Trả lời
Lợi ích khi học Hán Nôm 1. Đọc được cổ văn 2. Làm được thơ, câu đối. 3. Gia đình, làng xóm hỏi về lịch sử di lịch làng hay dòng tộc liên quan thì có thể dựa trên văn bản cổ để trả lời 4. Hiểu thêm nhiều về truyền thống văn hóa dân tộc. 5. Kiến thức phong phú trên nhiều lĩnh vực