1. Hướng nghiệp

Ngành "tâm lý học" có giúp chúng ta nuôi sống bản thân?

Em rất thích ngành tâm lý học nhưng sợ ko kiếm ra tiền 😞
Từ khóa: nghề nghiệp, tâm lý, thấu hiểu ngành nghề, hướng nghiệp
Hãy nghiên cứu theo sở thích! Nếu có cơ hội hãy trở thành chuyên gia. Yên tâm sẽ có người trả công cho nghiên cứu của mình. Việt Nam về sau sẽ hot ngành này. Ngành này sẽ rộ lên khi xã hội phát triển. Điển hình như Mỹ, Anh, pháp, Hàn Quốc, nhật bản,

Trả lời

Hãy nghiên cứu theo sở thích! Nếu có cơ hội hãy trở thành chuyên gia. Yên tâm sẽ có người trả công cho nghiên cứu của mình. Việt Nam về sau sẽ hot ngành này. Ngành này sẽ rộ lên khi xã hội phát triển. Điển hình như Mỹ, Anh, pháp, Hàn Quốc, nhật bản,