Ngành Trung Quốc học sau này làm nghề gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bạn có thể làm rất nhiều việc như phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch, ngoại giao, nhà nghiên cứu về Trung Quốc, làm việc ở đại sứ quán, các công việc liên quan đến tiếng Trung,…
Trả lời
Bạn có thể làm rất nhiều việc như phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch, ngoại giao, nhà nghiên cứu về Trung Quốc, làm việc ở đại sứ quán, các công việc liên quan đến tiếng Trung,…