Ngày 12/4 là sinh nhật của cầu thủ nào?

  1. Thể thao

Ngày 12/4 là sinh nhật của cầu thủ nào?
Từ khóa: 

thể thao

Vì bạn không giới hạn quốc tịch, giải đấu hay khoảng thời gian, nên mình cho là bạn muốn hỏi tất cả. Đây là kết quả (sắp xếp theo năm sinh):

1934 – Heinz Schneiter, Swiss footballer

1941 – Bobby Moore, English footballer

1948 – Marcello Lippi, Italian footballer

1952 – Reuben Gant, American football player

1961 – Charles Mann, American football player

1965 – Mihai Stoica, Romanian footballer

1966 – Lorenzo White, American football player

1969 – Jörn Lenz, German footballer

1969 – Lucas Radebe, South African footballer

1969 – Michael Jackson, American football player

1973 – Christian Panucci, Italian footballer

1974 – Sylvinho, Brazilian footballer

1977 – Giovanny Espinoza, Ecuadorian footballer

1977 – Jason Price, Welsh footballer

1979 – Mateja Kežman, Serbian footballer

1979 – Cristian Ranalli, Italian footballer

1981 – Nicolás Burdisso, Argentinian footballer

1986 – Blerim Džemaili, Swiss footballer

1986 – Jonathan Pitroipa, Burkinabé footballer

1987 – Shawn Gore, Canadian football player

1987 – Luiz Adriano, Brazilian professional footballer

1988 – Ricardo Gabriel Álvarez, Argentinian footballer

1988 – Stephen Brogan, English footballer

1988 – Amedeo Calliari, Italian footballer

1989 – Miguel Ángel Ponce, American-Mexican footballer

1989 – Valentin Stocker, Swiss footballer

1990 – Hiroki Sakai, Japanese footballer

1991 – Jazz Richards, Welsh footballer

1991 – Lionel Carole, French professional footballer

1991 – Oliver Norwood, English footballer

1993 – Jordan Archer, English-Scottish footballer

1994 – Eric Bailly, Ivorian professional footballer

1994 – Guido Rodríguez, Argentine footballer

1997 – Nguyễn Quang Hải, Vietnamese footballer

Hi vọng là lần sau bạn giới hạn lại câu hỏi để mình có câu trả lời chính xác hơn.

Trả lời

Vì bạn không giới hạn quốc tịch, giải đấu hay khoảng thời gian, nên mình cho là bạn muốn hỏi tất cả. Đây là kết quả (sắp xếp theo năm sinh):

1934 – Heinz Schneiter, Swiss footballer

1941 – Bobby Moore, English footballer

1948 – Marcello Lippi, Italian footballer

1952 – Reuben Gant, American football player

1961 – Charles Mann, American football player

1965 – Mihai Stoica, Romanian footballer

1966 – Lorenzo White, American football player

1969 – Jörn Lenz, German footballer

1969 – Lucas Radebe, South African footballer

1969 – Michael Jackson, American football player

1973 – Christian Panucci, Italian footballer

1974 – Sylvinho, Brazilian footballer

1977 – Giovanny Espinoza, Ecuadorian footballer

1977 – Jason Price, Welsh footballer

1979 – Mateja Kežman, Serbian footballer

1979 – Cristian Ranalli, Italian footballer

1981 – Nicolás Burdisso, Argentinian footballer

1986 – Blerim Džemaili, Swiss footballer

1986 – Jonathan Pitroipa, Burkinabé footballer

1987 – Shawn Gore, Canadian football player

1987 – Luiz Adriano, Brazilian professional footballer

1988 – Ricardo Gabriel Álvarez, Argentinian footballer

1988 – Stephen Brogan, English footballer

1988 – Amedeo Calliari, Italian footballer

1989 – Miguel Ángel Ponce, American-Mexican footballer

1989 – Valentin Stocker, Swiss footballer

1990 – Hiroki Sakai, Japanese footballer

1991 – Jazz Richards, Welsh footballer

1991 – Lionel Carole, French professional footballer

1991 – Oliver Norwood, English footballer

1993 – Jordan Archer, English-Scottish footballer

1994 – Eric Bailly, Ivorian professional footballer

1994 – Guido Rodríguez, Argentine footballer

1997 – Nguyễn Quang Hải, Vietnamese footballer

Hi vọng là lần sau bạn giới hạn lại câu hỏi để mình có câu trả lời chính xác hơn.

Nguyễn Quang Hải

Nguyễn Quang Hải
Quang Hải