Nghề nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm?

  1. Hướng nghiệp

Các anh, chị, bạn đang học ngành Công nghệ thực phẩm ơi! Mọi người thấy sao về ngành nghề này? Cụ thể là tương lai của bản thân, mức lương, cơ hội nghề nghiệp, ứng dụng,...
Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

công nghệ thực phẩm

,

ngành nghề

,

hướng nghiệp

Mình không học hay làm trong ngày này nhưng với góc nhìn của mình thì mình nghĩ ngành này nó sẽ càng ngày càng có chỗ đứng.

Một là ngành F&B gắn liền không tách rời với đời sống con người nên về cơ bản ngành nó sẽ luôn phát triển.

Thứ 2 là với sự phát triển của công nghệ, của đời sống, con người càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn với thực phẩm, dinh dưỡng nên các nghiệp vụ về chế biến, đánh giá chất lượng trong quá trình chế biến thực phẩm hay nghiên cứu phát triển sản phẩm mới là nhu cầu sẽ tăng cao.

Học ngành này trước đây thì có thể bạn chủ yếu làm việc tại các công ty, đơn vị sản xuất, chế biến thực phẩm hoặc nghiên cứu chuyên sâu tại các viện, trường.... Ngày nay thì bạn có thể trở thành các chuyên gia tư vấn dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm... nữa

Trả lời

Mình không học hay làm trong ngày này nhưng với góc nhìn của mình thì mình nghĩ ngành này nó sẽ càng ngày càng có chỗ đứng.

Một là ngành F&B gắn liền không tách rời với đời sống con người nên về cơ bản ngành nó sẽ luôn phát triển.

Thứ 2 là với sự phát triển của công nghệ, của đời sống, con người càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn với thực phẩm, dinh dưỡng nên các nghiệp vụ về chế biến, đánh giá chất lượng trong quá trình chế biến thực phẩm hay nghiên cứu phát triển sản phẩm mới là nhu cầu sẽ tăng cao.

Học ngành này trước đây thì có thể bạn chủ yếu làm việc tại các công ty, đơn vị sản xuất, chế biến thực phẩm hoặc nghiên cứu chuyên sâu tại các viện, trường.... Ngày nay thì bạn có thể trở thành các chuyên gia tư vấn dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm... nữa