1. Noron.vn
  2. Ngoài Bitcoin và các đồng tiền kỹ thuật số khác, thì Blockchain còn có những ứng dụng gì?

Ngoài Bitcoin và các đồng tiền kỹ thuật số khác, thì Blockchain còn có những ứng dụng gì?

Từ khóa: Kiến thức chung

Trả lời

Đang ứng dụng vào nông nghiệp.giúp người nông dân và người tiêu dùng có thể tra cứu thông tin sản phẩm bán ra thị trường mà ko sợ thông tin của sản phẩm bị làm giả