Ngoài công an, quân đội, sư phạm thì ngành nghề nào khác được miễn, giảm học phí

  1. Hướng nghiệp

Như nhiều người đã biết, học viên, sinh viên các ngành công an, quân đội, sư phạm được miễn học phí. Nhưng không chỉ các ngành đó, hiện nay có một số ngành nghề khác vẫn được miễn, giảm học phí.

Mình xin được cung cấp cho các bạn tham khảo, nhất là các bạn trong giai đoạn đang lựa chọn nghề nghiệp cho mình trong các đợt xét tuyển, thi tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp sắp tới để các bạn có thêm thông tin tham khảo trong việc hướng nghiệp:

Các trường hợp được miễn học phí:      

- Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Học sinh, sinh viên, học viên học một trong các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp Y, Pháp y tâm thần và Giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập, theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước;

Các trường hợp được giảm 70% học phí gồm:

- Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật công lập và ngoài công lập, gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống;

- Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp. Danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định;

mghp


(Trích Thông tư liên tịch 09/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021)

Từ khóa: 

hướng nghiệp