1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Ngụ ngôn: Công nhân KIẾN và boss SƯ TỬ


Từ khóa: kinh doanh và khởi nghiệp
Đuổi việc con kiến là hợp lý rồi. Nó sẽ ra mở cty riêng.

Trả lời

Đuổi việc con kiến là hợp lý rồi. Nó sẽ ra mở cty riêng.

Truyện hay và ý nghĩa. :)