Người không có IT base nhưng muốn làm việc trong ngành công nghệ thì có bắt buộc phải đi học một khóa về lập trình không ạ?

Mọi người cho em hỏi, với những người xuất học các ngành về kinh tế mà vào làm việc trong các công ty công nghệ, và phấn đấu thăng tiến lên trong công ty thì có bắt buộc phải học thêm về IT không ạ?

Hiện tại thấy các đồng nghiệp trao đổi nhiều thứ mà em không thể hiểu được. Em rất lo lắng.

Từ khóa: Công nghệ thông tin

Hi bạn, mình cũng là người base tài chính chuyển sang làm BA trong công ty IT thì thấy là phụ thuộc nhiều vào việc bạn đang làm + vị trí bạn muốn thăng tiến trong công ty để xem là mình cần kiến thức về công nghệ đến mức độ nào.

Mình nghĩ vị trí càng thiên về chuyên môn sản phẩm như Dev, DA thì cần nhiều kiến thức chuyên môn, còn các vị trí như tester, BA thì cần ít kiến thức chuyên môn hơn. Đương nhiên nếu vị trí không cần nhiều kiến thức chuyên môn lắm mà bạn vẫn có kiến thức sâu rộng về công nghệ thì nó cũng là lợi thế riêng.

Thêm vào đó là level vị trí bạn join, càng về mức entry level thì yêu cầu chuyên môn sẽ ít hơn là các level expert chuyên sâu. Nên nếu bạn học kinh tế mà muốn làm dev, DA thì vào từ mức entry level mình nghĩ vẫn có cơ hội (nếu có học khóa học bên ngoài/tự học những kiến thức nền tảng liên quan đến sản phẩm bạn muốn làm)

Trả lời

Hi bạn, mình cũng là người base tài chính chuyển sang làm BA trong công ty IT thì thấy là phụ thuộc nhiều vào việc bạn đang làm + vị trí bạn muốn thăng tiến trong công ty để xem là mình cần kiến thức về công nghệ đến mức độ nào.

Mình nghĩ vị trí càng thiên về chuyên môn sản phẩm như Dev, DA thì cần nhiều kiến thức chuyên môn, còn các vị trí như tester, BA thì cần ít kiến thức chuyên môn hơn. Đương nhiên nếu vị trí không cần nhiều kiến thức chuyên môn lắm mà bạn vẫn có kiến thức sâu rộng về công nghệ thì nó cũng là lợi thế riêng.

Thêm vào đó là level vị trí bạn join, càng về mức entry level thì yêu cầu chuyên môn sẽ ít hơn là các level expert chuyên sâu. Nên nếu bạn học kinh tế mà muốn làm dev, DA thì vào từ mức entry level mình nghĩ vẫn có cơ hội (nếu có học khóa học bên ngoài/tự học những kiến thức nền tảng liên quan đến sản phẩm bạn muốn làm)

Bạn có định hướng phát triển gì trong công ty công nghệ nhỉ?

Làm trong công ty công nghệ, nếu không làm trong team lập trình hay tester thì cũng không cần thiết đâu bạn nhé. Còn nếu muốn bắt nhịp với đồng nghiệp thì bạn chỉ cần đọc thêm về những kiến thức cơ bản là được.

Còn nếu làm mà phải động đến lập trình thì nên đăng kí học lập trình cơ bản nha bạn.