Người nói một đằng làm một nẻo và bất lực với bản thân thì liệu có đáng mặt đàn ông không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Dù đã rất cố gắng thực hiện lời mình nói nhưng cuối cùng vẫn không làm được... vẫn cảm thấy bản thân bất lực. Như vậy có thực sự đáng mặt đàn ông?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Đáng mặt đàn ông hay không thì mình không rõ nhưng với những người nói được nhưng không làm được khiến mình rất mất niềm tin và dĩ nhiên những lời hứa sau này của họ mình không còn tin và không còn kỳ vọng rằng họ có thể làm được. Đặc biệt trong công việc những người như vậy không ai muốn hợp tác.

Trả lời

Đáng mặt đàn ông hay không thì mình không rõ nhưng với những người nói được nhưng không làm được khiến mình rất mất niềm tin và dĩ nhiên những lời hứa sau này của họ mình không còn tin và không còn kỳ vọng rằng họ có thể làm được. Đặc biệt trong công việc những người như vậy không ai muốn hợp tác.