1. Khoa học

Nguồn nước ô nhiễm có ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu hay không?

Việc các dòng sông bị ô nhiễm, nguồn nước ngầm cạn kiệt, không có hệ thống tái chế nước sinh hoạt và bất lực trong việc khai thác nước biển có khiến cho việc biến đổi khí hậu đang phức tạp trở nên nghiêm trọng hơn không?

Và quá trình từ việc nguồn nước bị ô nhiễm cho đến tác dộng đến khí hậu của Trái đất?

Cảm ơn các bạn.

Water-Pollution
Từ khóa: ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường, nguồn nước, khoa học
Con người và môi trường có mối quan hệ nhân quả. Nên về phương diện nào đó thì có. Vd như ơi nhiễm nước trong thủy vực A. Trong thủy vực A bình thường có tập đoàn tảo sống (cố định cảrbon dioxit) nhưng nếu nguồn nước trong thủy vực bị ô nhiễm sẽ tăng phát thải Carbon dioxit gây hiệu ứng nhà kính—> nóng lên toàn cầu... nên em/mình nghĩ vấn đề này khá hay và cần được xem xét toàn diện hơn. Vd như gây tác động gì đến các chất tự nhiên, biến đổi địa hình (1 nguyên nhân gây biến đổi khí hậu), lưới thức ăn...

Trả lời

Con người và môi trường có mối quan hệ nhân quả. Nên về phương diện nào đó thì có. Vd như ơi nhiễm nước trong thủy vực A. Trong thủy vực A bình thường có tập đoàn tảo sống (cố định cảrbon dioxit) nhưng nếu nguồn nước trong thủy vực bị ô nhiễm sẽ tăng phát thải Carbon dioxit gây hiệu ứng nhà kính—> nóng lên toàn cầu... nên em/mình nghĩ vấn đề này khá hay và cần được xem xét toàn diện hơn. Vd như gây tác động gì đến các chất tự nhiên, biến đổi địa hình (1 nguyên nhân gây biến đổi khí hậu), lưới thức ăn...