Cách nào để dịch và đọc Web theo dạng song ngữ?

  1. Ngoại ngữ

Có cách nào để dịch và đọc web theo dạng song ngữ không bà con nhỉ ? không phải cách để song song 2 browers nhé ^^

Từ khóa: 

english

,

web browser

,

translation

,

ngoại ngữ

Bạn có thể sử dụng một trình tiện ích mở rộng từ bên thứ ba như Mate Translation (cho Chrome, Firefox, Cốc Cốc và trình duyệt nhân Chromium). Khi có đoạn văn bản tiếng Anh muốn đọc và dịch song song, bạn bôi đen nó và bấm vào icon của tiện ích hiện trên website để nó dịch ra cho bạn.
Trả lời
Bạn có thể sử dụng một trình tiện ích mở rộng từ bên thứ ba như Mate Translation (cho Chrome, Firefox, Cốc Cốc và trình duyệt nhân Chromium). Khi có đoạn văn bản tiếng Anh muốn đọc và dịch song song, bạn bôi đen nó và bấm vào icon của tiện ích hiện trên website để nó dịch ra cho bạn.