1. Kỹ năng mềm

Đối với những người bị sang chấn tâm lý thì MBTI có còn đúng không?

Như em được biết: "To conclude, your basic personality type cannot change" (16personality) - MBTI sẽ không thay đổi dựa theo những tính cách cơ bản của mình.

Vậy trong tường hợp một số người đã trải qua một biến cố, bị sang chấn tâm lý dẫn tới có thể thay đổi tính cách (vd từ hướng ngoại thành hướng nội) thì trắc nghiệm tính cách của MBTI trong trường hợp này có còn chính xác nữa hay không ạ ? Em cảm ơn anh chị trả lời giúp em.


Từ khóa: mbti, thenewme, kỹ năng mềm

Chào bạn, mình nghĩ là những cú sốc và biến cố lớn sẽ có khả năng làm cho tâm tính và suy nghĩ của một người thay đổi. Về tính chính xác của các bài trắc nghiệm tính cách thì mình ko rõ lắm, vì cá nhân mình ít khi sử dụng. Nhưng theo logic trên thì kết quả trắc nghiệm cũng có khả năng thay đổi sau khi người thực hiện trải qua biến cố.

Còn với quote trên, mình thấy chúng ta cần có một định nghĩa rõ hơn về 'basic personality type', trước khi có thể kết luận về tính đúng đắn của quote này. Kiểu như thế nào là 'basic'? Tính hướng nội và hướng ngoại như bạn nói có thể gọi là 'basic' hay ko...

Trả lời

Chào bạn, mình nghĩ là những cú sốc và biến cố lớn sẽ có khả năng làm cho tâm tính và suy nghĩ của một người thay đổi. Về tính chính xác của các bài trắc nghiệm tính cách thì mình ko rõ lắm, vì cá nhân mình ít khi sử dụng. Nhưng theo logic trên thì kết quả trắc nghiệm cũng có khả năng thay đổi sau khi người thực hiện trải qua biến cố.

Còn với quote trên, mình thấy chúng ta cần có một định nghĩa rõ hơn về 'basic personality type', trước khi có thể kết luận về tính đúng đắn của quote này. Kiểu như thế nào là 'basic'? Tính hướng nội và hướng ngoại như bạn nói có thể gọi là 'basic' hay ko...

Không.

MBTI là bài thử tích cách nổi tiếng nhưng cũng không phải là bài thử chuẩn xác nhất trên tất cả mọi người. Chưa có ai dám khẳng định tính chính xác tuyệt đối của MBTI, kể cả bản thân MBTI. 

MBTI cũng nêu rõ là bài thử này dựa trên những "giả định" của họ trong một tập người "bình thường" có giới hạn.

Trong tâm lý học, MBTI được đánh giá là không có đủ các tiêu chí để dự đoán hay khái quát hóa tính cách cá nhân của con người. Có rất ít tài liệu khoa học ủng hộ bài thử này. 


Cá nhân mình thấy, MBTI có thể giúp bạn nhìn nhận lại bản thân ngay tại thời điểm bạn làm bài thử, nhưng nó vẫn không đủ để khái quát hóa hết tính cách con người bạn vì tính cách của bạn ngoài chuyện được quy định theo di truyền vẫn có thể thay đổi qua thời gian bằng nhiều yếu tố cả bên trong lẫn bên ngoài. 

Không chỉ riêng gì chuyện bị sang chấn tâm lý, việc bạn lạm dụng thuốc hoặc thức ăn các thứ thôi là đã đủ để thay đổi cá tính của bạn rồi.  

Theo mình thì chính xác hay không tùy vào thời điểm khi bạn thực hiện bài test, nếu bạn thực hiện bài test trước khi biến cố xảy ra, thì nhiều khả năng là kết quả không còn chính xác nữa. Ngược lại, nếu sau biến cố, thay đổi đủ thứ rồi, thì bài test sẽ cho kết quả tính cách hiện thời của bạn. Mình cũng tin là các biến cố trong c.sống sẽ thay đổi ít nhiều cá tính và nhận thức của chúng ta.

d085f04648cd2b97c0ef20d839f408c8