Nguyên đại Paleozoi là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nguyên đại Paleozoi (hay nguyên đại Cổ sinh) là một giai đoạn lớn trong lịch sử Trái Đất kéo dài gần 300 triệu năm (bắt đầu từ cách nay 542 tr. năm và kết thúc cách nay 251 tr. năm). Paleozoi là nguyên đại đầu của Liên nguyên đại Phanerozoi, tiếp nối nguyên đại Neoproterozoi và sau nó là nguyên đại Mesozoi (Trung sinh) rồi đếnKainozoi (Tân sinh). Nét đặc trưng của nguyên đại này là có thế giới sinh vật cổ xưa, tên gọi nguyên đạiPaleozoi hay nguyên đại Cổ sinh cũng thể hiện đặc điểm này – tên gọi Paleozoi xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ: palaios (παλαιός) là “cổ xưa” và zoe (ζωή) – “sự sống”).
Trả lời
Nguyên đại Paleozoi (hay nguyên đại Cổ sinh) là một giai đoạn lớn trong lịch sử Trái Đất kéo dài gần 300 triệu năm (bắt đầu từ cách nay 542 tr. năm và kết thúc cách nay 251 tr. năm). Paleozoi là nguyên đại đầu của Liên nguyên đại Phanerozoi, tiếp nối nguyên đại Neoproterozoi và sau nó là nguyên đại Mesozoi (Trung sinh) rồi đếnKainozoi (Tân sinh). Nét đặc trưng của nguyên đại này là có thế giới sinh vật cổ xưa, tên gọi nguyên đạiPaleozoi hay nguyên đại Cổ sinh cũng thể hiện đặc điểm này – tên gọi Paleozoi xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ: palaios (παλαιός) là “cổ xưa” và zoe (ζωή) – “sự sống”).