Ở Nhật Bản, tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học lên trung học phổ thông là bao nhiêu %?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

97.63%. Ngoài ra, ước tính cứ 2 người sẽ có một người tiếp tục học lên đại học.
Trả lời
97.63%. Ngoài ra, ước tính cứ 2 người sẽ có một người tiếp tục học lên đại học.