Nguyên lý sáng tạo nguyên âm trong Hangeul dựa trên mấy yếu tố? Đó là những yếu tố nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Dựa trên ba yếu tố. Đó là: “Thiên (ㅇ)” ( biểu trưng cho “ trời”), “Địa (ㅡ)” ( biểu trưng cho “đất”) và “Nhân (ㅣ)” ( biểu trưng cho “người”)
Trả lời
Dựa trên ba yếu tố. Đó là: “Thiên (ㅇ)” ( biểu trưng cho “ trời”), “Địa (ㅡ)” ( biểu trưng cho “đất”) và “Nhân (ㅣ)” ( biểu trưng cho “người”)