Trong hội chứng chảy máu trong, chỉ định mở bụng là:

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khi chọc dò có máu không đông trong ổ phúc mạc và bệnh nhân có triệu chứng choáng mất máu mà không thể giải thích được từ các phần khác của cơ thể
Trả lời
Khi chọc dò có máu không đông trong ổ phúc mạc và bệnh nhân có triệu chứng choáng mất máu mà không thể giải thích được từ các phần khác của cơ thể