Nguyên nhân chính của chủ nghĩa khủng bố là gì?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

khủng bố

,

xã hội

Thứ nhất, đó là toàn cầu hóa - Sự phát triển của thương mại, khoa học kĩ thuật, công nghệ thông tin...theo chiều hướng xóa nhòa biên giới quốc gia khiến những hoạt động khủng bố diễn ra thuận lợi hơn. - Ví dụ, Một vụ đánh bom tự sát tại Iraq có thể gây chấn động thế giới chỉ trong vòng vài phút, và như thế, tâm lý sợ hãi sẽ nhanh chóng lan rộng. Đây chính là những gì mà những kẻ khủng bố mong muốn. Thư hai, đó chính là tình trạng đói nghèo, kéo theo là trình độ dân trí thấp. - Chủ nghĩa khủng bố lợi dụng tâm lý tuyệt vọng, mất niềm tin vào tương lai, để gieo rắc tư tưởng hận thù, phản kháng Thứ ba, chủ nghĩa cực đoan, bao gồm chủ nghĩa dân tộc cực đoan và chủ nghĩa tôn giáo cực đoan, cũng là một nguyên nhân quan trọng. - Chủ nghĩa dân tộc cực đoan bảo thủ có thể dẫn đến chủ nghĩa bài ngoại, hoặc chủ nghĩa ly khai. - Trong khi đó, chủ nghĩa tôn giáo cực đoan khiến các tín đồ tôn thờ Đấng tối cao một cách mù quáng, dẫn đến việc dễ dàng bị lợi dụng.
Trả lời
Thứ nhất, đó là toàn cầu hóa - Sự phát triển của thương mại, khoa học kĩ thuật, công nghệ thông tin...theo chiều hướng xóa nhòa biên giới quốc gia khiến những hoạt động khủng bố diễn ra thuận lợi hơn. - Ví dụ, Một vụ đánh bom tự sát tại Iraq có thể gây chấn động thế giới chỉ trong vòng vài phút, và như thế, tâm lý sợ hãi sẽ nhanh chóng lan rộng. Đây chính là những gì mà những kẻ khủng bố mong muốn. Thư hai, đó chính là tình trạng đói nghèo, kéo theo là trình độ dân trí thấp. - Chủ nghĩa khủng bố lợi dụng tâm lý tuyệt vọng, mất niềm tin vào tương lai, để gieo rắc tư tưởng hận thù, phản kháng Thứ ba, chủ nghĩa cực đoan, bao gồm chủ nghĩa dân tộc cực đoan và chủ nghĩa tôn giáo cực đoan, cũng là một nguyên nhân quan trọng. - Chủ nghĩa dân tộc cực đoan bảo thủ có thể dẫn đến chủ nghĩa bài ngoại, hoặc chủ nghĩa ly khai. - Trong khi đó, chủ nghĩa tôn giáo cực đoan khiến các tín đồ tôn thờ Đấng tối cao một cách mù quáng, dẫn đến việc dễ dàng bị lợi dụng.