Nguyên nhân và diễn biến trrong giai đoạn đầu (1914-1916) của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất?

  1. Lịch sử

Hãy nhận xét về giai đoạn này.Trình bày nguyên nhân và diễn biến trrong giai đoạn đầu (1914-1916) của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất? Hãy nhận xét về giai đoạn này.

Từ khóa: 

lịch sử

Nguyên nhân: Chủ nghĩa tư bản phát triển theo quy luật không đều… - Sự phân chia thuộc địa giữa các đế quốc… Dẫn đến sự hình thành 2 khối quân sự đối đầu nhau. - Nguyên cớ trực tiếp của chiến tranh là do một phần tử Xec-bi ám sát Hoàng thân kế vị ngôi vua Áo- Hung. Diễn biến: - Ngày 28/07/1914, Áo – Hung tuyên chiến với Xec-bi - 01/08/1914 Đức tuyên chiến với Nga - 03/08/1914, Đức tuyên chiến với Pháp - 04/08/1914, Anh tuyên chiến với Đức. - Năm 1914, ở phía Tây, ngay đêm, Đức tràn vào Bỉ. - Năm 1915, Đức, Áo – Hung dồn toàn lực tấn công Nga. Hai bên ở vào thế cầm cự trên một mặt trận dài 1200km. - Năm 1916, Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công vào pháo đài Vec-ddooong. Nhận xét: - Trong giai đoạn này chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt, gây thiệt hại nặng nề nhưng không đưa lại ưu thế cho các bên tham chiến - Những năm đầu Đức và Áo – Hung giữ thế chủ động tấn công Từ cuối năm 1916 trở đi, Đức, Áo – Hung chuyển sang thế phòng ngự ở cả hai mặt trận Đông Âu và Tây Âu. - Mỹ chưa tham gia chiến tranh
Trả lời
Nguyên nhân: Chủ nghĩa tư bản phát triển theo quy luật không đều… - Sự phân chia thuộc địa giữa các đế quốc… Dẫn đến sự hình thành 2 khối quân sự đối đầu nhau. - Nguyên cớ trực tiếp của chiến tranh là do một phần tử Xec-bi ám sát Hoàng thân kế vị ngôi vua Áo- Hung. Diễn biến: - Ngày 28/07/1914, Áo – Hung tuyên chiến với Xec-bi - 01/08/1914 Đức tuyên chiến với Nga - 03/08/1914, Đức tuyên chiến với Pháp - 04/08/1914, Anh tuyên chiến với Đức. - Năm 1914, ở phía Tây, ngay đêm, Đức tràn vào Bỉ. - Năm 1915, Đức, Áo – Hung dồn toàn lực tấn công Nga. Hai bên ở vào thế cầm cự trên một mặt trận dài 1200km. - Năm 1916, Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công vào pháo đài Vec-ddooong. Nhận xét: - Trong giai đoạn này chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt, gây thiệt hại nặng nề nhưng không đưa lại ưu thế cho các bên tham chiến - Những năm đầu Đức và Áo – Hung giữ thế chủ động tấn công Từ cuối năm 1916 trở đi, Đức, Áo – Hung chuyển sang thế phòng ngự ở cả hai mặt trận Đông Âu và Tây Âu. - Mỹ chưa tham gia chiến tranh