Nguyên tắc chủ yếu của luật môi trường là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

*Nguyên tắc đảm bảo quyền con người được sống trong môi trường trong lành *Tính thống nhất trong quản lý và bảo vệ môi trường *Nguyên tắc đảm bảo sự phát triển vền vững *Nguyên tắc coi trọng tính phòng ngừa
Trả lời
*Nguyên tắc đảm bảo quyền con người được sống trong môi trường trong lành *Tính thống nhất trong quản lý và bảo vệ môi trường *Nguyên tắc đảm bảo sự phát triển vền vững *Nguyên tắc coi trọng tính phòng ngừa