Vì sao thành ngữ được cho là một kiểu ngữ cố định?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Vì thành ngữ là một cụm từ mang một ý nghĩa cố định và các từ trong thành ngữ nếu đứng độc lập sẽ không thể hiện được hết ý nghĩa muốn nói.
Trả lời
Vì thành ngữ là một cụm từ mang một ý nghĩa cố định và các từ trong thành ngữ nếu đứng độc lập sẽ không thể hiện được hết ý nghĩa muốn nói.