Nhân viên sếp nói gì cũng làm theo là tốt hay không tốt?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

Chào bạn, mình nghĩ còn tùy vào tính khí, tầm nhìn và năng lực của sếp và hoàn cảnh sếp đưa ra yêu cầu nữa.

Nếu lúc nào cũng chỉ "Có" hoặc "Không" ngay lập tức thì có thể bạn sẽ tự làm khó, làm khổ bản thân đấy.

Chúc công việc của bạn phát triển tốt.

Trả lời

Chào bạn, mình nghĩ còn tùy vào tính khí, tầm nhìn và năng lực của sếp và hoàn cảnh sếp đưa ra yêu cầu nữa.

Nếu lúc nào cũng chỉ "Có" hoặc "Không" ngay lập tức thì có thể bạn sẽ tự làm khó, làm khổ bản thân đấy.

Chúc công việc của bạn phát triển tốt.

Nếu sếp nói mà mình thấy quá đúng rồi → Làm theo thôi.

Nếu sếp nói mà mình thấy sai sai hay ngu ngu → Phản biện nhiệt tình, hết mình.

Nếu phản biện xong sếp xuôi, không bắt làm nữa → OK.

Nếu phản biện xong sếp vẫn bắt làm → Xem xét xem yêu cầu này có đúng thẩm quyền của sếp hay không?

Nếu không đúng thẩm quyền của sếp (VD: Quyết định trái quy định, luật pháp, việc cá nhân...) → Không làm và thông báo lại với sếp.

Nếu đúng thẩm quyền của sếp → Làm nghiêm túc và nói riêng với sếp là tuy làm nhưng em vẫn thấy nó ngu ngu (bảo lưu quan điểm).

Nghe nhưng nên phản biện nếu thấy không hợp lý

Không tốt hẳn mà cũng không xấu hẳn