Nhanh hơn tốc độ ánh sáng ?

giả định là flash có thật,nếu lúc anh ấy có năng lực chạy nhanh hơn ánh sáng,hôm nọ anh dạy muộn giờ làm 1 giờ.anh ấy cần đi với tốc độ bao nhiêu để anh ở công ty trước giờ làm việc 15 phút ?

Từ khóa: Khoa học

Trả lời

https://cdn.noron.vn/2021/11/22/25088116456841-1637582851.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/22/2854218360191-1637582857.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/22/2854218360192-1637582864.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/22/2854218360193-1637582872.png

Cũng bị trễ 1 giờ mà thôi:)) Đi nhanh hơn ánh sáng chưa chắc quay về được quá khứ:)) Bộ bạn cứ nghĩ đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng là sẽ quay về quá khứ được hả:)) Phá vỡ được nguyên lý 2 của nhiệt động lực học đi rồi hãy tính tới chuyện đó nhé , quá khứ là 1 bức tường ngăn cách không cho bất kỳ ai du hành thời gian ngược vì sao ? Vì thay đổi 1 sự kiện trong quá khứ là thay đổi toàn bộ tất cả mọi thứ diễn ra , gồm cả vũ trụ , bạn có thể du hành đến tương lai đấy , du hành hằng ngày , hằng giờ , hằng phút , hằng giây luôn