Phân biệt điều kiện cần và điều kiện đủ?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

điều kiện cần

,

điều kiện đủ

,

khoa học

Mình lấy ví dụ thực tế để giải thích cho bạn nhé!

Nói: "Con mèo có 4 chân" là ĐÚNG (trong toán học gọi câu nói đó là Mệnh đề thuận). Như vậy con mèo dứt khoát phải có 4 chân, con nào có 2 chân, 3 chân, 5, 10, 15 chân (túm lại số chân không phải là 4) thì chắc chắn không phải là con mèo.

=> Vậy điều kiện CẦN để một con vật được là con mèo thì phải có 4 chân.

Ngược lại bây giờ có một con có 4 chân rồi thì đó có phải là con mèo không (Mệnh đề nghịch được phát biểu là: Con có 4 chân là con mèo). Câu trả lời là chưa chắc vì mới chỉ có 4 chân thôi thì chưa ĐỦ: có thể là con chó, con lợn, con dê,...

Muốn là con mèo phải thỏa mãn thêm điều kiện: mắt tinh, biết bắt chuột, mắt tinh trong ban đêm,... nữa mới là con mèo được. Đó là các điều kiện ĐỦ T, khi nào người ta nói "điều kiện cần và đủ" tức là cả MỆNH ĐỀ THUẬN và MỆNH ĐỀ NGHỊCH đều đúng.

Ví dụ: Điều kiện cần và đủ để một số chia hết cho 3 là tổng các chữ số phải chia hết cho 3. Như vậy nếu số X chia hết cho 3 thì tổng các chữ số của nó sẽ chia hết cho 3, đồng thời ngược lại, nếu tổng các chữ số của số Y chia hết cho 3 thì chắc chắn số Y sẽ chia hết cho 3.

Trả lời

Mình lấy ví dụ thực tế để giải thích cho bạn nhé!

Nói: "Con mèo có 4 chân" là ĐÚNG (trong toán học gọi câu nói đó là Mệnh đề thuận). Như vậy con mèo dứt khoát phải có 4 chân, con nào có 2 chân, 3 chân, 5, 10, 15 chân (túm lại số chân không phải là 4) thì chắc chắn không phải là con mèo.

=> Vậy điều kiện CẦN để một con vật được là con mèo thì phải có 4 chân.

Ngược lại bây giờ có một con có 4 chân rồi thì đó có phải là con mèo không (Mệnh đề nghịch được phát biểu là: Con có 4 chân là con mèo). Câu trả lời là chưa chắc vì mới chỉ có 4 chân thôi thì chưa ĐỦ: có thể là con chó, con lợn, con dê,...

Muốn là con mèo phải thỏa mãn thêm điều kiện: mắt tinh, biết bắt chuột, mắt tinh trong ban đêm,... nữa mới là con mèo được. Đó là các điều kiện ĐỦ T, khi nào người ta nói "điều kiện cần và đủ" tức là cả MỆNH ĐỀ THUẬN và MỆNH ĐỀ NGHỊCH đều đúng.

Ví dụ: Điều kiện cần và đủ để một số chia hết cho 3 là tổng các chữ số phải chia hết cho 3. Như vậy nếu số X chia hết cho 3 thì tổng các chữ số của nó sẽ chia hết cho 3, đồng thời ngược lại, nếu tổng các chữ số của số Y chia hết cho 3 thì chắc chắn số Y sẽ chia hết cho 3.

Cái này gọi là sự tương đương logic, mình có tìm link Wiki, bạn tham khảo thử nhé:

Mong câu trả lời của anh sẽ giúp ích cho em

1) Điều kiện cần: Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện cần để hai tam giác bằng nhau.

2) Điều kiện đủ: Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để hai tam giác đó có diện tích bằng nhau.

3) Điều kiện cần và đủ: Không có

Vì A⇒B: đúng nhưng B⇒A sai, vì " Hai tam giác có diện tích bằng nhau nhưng chưa chắc đã bằng nhau".

Nó liên quan tới sự tương đương trong logic, mình có tìm link của Wiki, bạn tham khảo thử xem sao này.