Điều gì ngăn cản một số người cho và nhận tình yêu thương vô điều kiện từ người khác?

  1. Tâm lý học

  2. Tư duy

Từ khóa: 

tình yêu

,

yêu thương

,

tâm lý học

,

tư duy

Do quá khứ tổn thương nhiều nên không còn tin những điều tốt đẹp có thể xảy đến tự nhiên và hợp lí được.

Trả lời

Do quá khứ tổn thương nhiều nên không còn tin những điều tốt đẹp có thể xảy đến tự nhiên và hợp lí được.

Tôi không biết nữa, thứ tình yêu vô điều kiện giờ hiếm lắm, phần lớn nó chỉ tồn tại ở bố mẹ của mình hoặc ông bà của mình là nhiều thôi. Trên thế giới này ai cũng muốn nhận được tình yêu vô điều kiện nhưng không ai muốn cho đi cả, thêm cả hàng nghìn trường hợp lừa dối lòng tin, chiếm đoạt tài sản nên người ta thường không tin vào tình yêu vô điều kiện nữa. Thêm vào đó, họ nghĩ đó là cái bẫy "ngọt ngào", hễ có ai nảy sinh lòng tốt, muốn giúp đỡ mình thì mình lại suy ra rằng chắc chắn họ làm vì mục đích, hoặc lấy lòng,...Tôi nghĩ rằng con người phần lớn đã mất tin tưởng vào nhau nên việc cho và nhận tình yêu vô điều kiện quả là một hành động khó để làm nhất. 

Lòng tự trọng - cái tôi khổng lồ của bản thân

Cho và Nhận là điều kiện của nhau ,nó đã có ngay trong câu hỏi luôn rồi bạn à. 
Nếu bạn hỏi cho hoặc nhận thì nó lại là vấn đề khác. 
Trên đời này không ai cho không ai cái gì, luôn tồn tại một điều mong cầu gì đó. Trừ khi người đó là một người vĩ đại đầy lòng yêu thương, từ bi bác ái. Bạn nghĩ trên đời này có người như thế chăng.
Điều kiện mình muốn nói ở đây nó không chỉ đơn giản là vật hữu hình hiện hữu mà con người có thể nhìn hay sờ thấy được. Như khi cho ai cái gì đó chắc chắn một đều tâm bạn sẽ phát khởi tôi cho để tôi được cái này hoặc cái kia. ..tôi cho vì tôi muốn..