Nhiệm vụ tân thủ phải làm những gì?

  1. Noron

Từ khóa: 

noron

Chào Mai Hương Nguyễn,

Hệ thống nhiệm vụ tân thủ bao gồm nhiều nhiệm vụ nhỏ khác nhau, bạn có thể khám phá bằng cách thử các tính năng, trải nghiệm việc tạo và tương tác với các nội dung trên nền tảng. Noron! không liệt kê chính xác các nhiệm vụ này là gì để các thành viên tự mày mò thay vì chỉ làm theo đúng những gì được ghi. 

Ngoài ra, bạn có thể hỏi các thành viên khác. :D Có một số thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ tân thủ có thể "bật mí" cho bạn một số nhiệm vụ họ đã làm được đấy!

Chúc bạn có những trải nghiệm kiến thức hữu ích và hấp dẫn trên Noron!

Trả lời

Chào Mai Hương Nguyễn,

Hệ thống nhiệm vụ tân thủ bao gồm nhiều nhiệm vụ nhỏ khác nhau, bạn có thể khám phá bằng cách thử các tính năng, trải nghiệm việc tạo và tương tác với các nội dung trên nền tảng. Noron! không liệt kê chính xác các nhiệm vụ này là gì để các thành viên tự mày mò thay vì chỉ làm theo đúng những gì được ghi. 

Ngoài ra, bạn có thể hỏi các thành viên khác. :D Có một số thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ tân thủ có thể "bật mí" cho bạn một số nhiệm vụ họ đã làm được đấy!

Chúc bạn có những trải nghiệm kiến thức hữu ích và hấp dẫn trên Noron!