Làm thế nào khi bố mẹ khá quan trọng truyện điểm chác?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Vì quan niệm của mỗi phụ huynh đều mong muốn cho con em mình thành tài. Họ chỉ biết cách nghiêm khắc với con em họ về chuyện học hành để đạt được kết quả tốt. Và đó cũng là động lực cho phụ huynh phấn đấu vì tương lại tươi đẹp của con em
Trả lời
Vì quan niệm của mỗi phụ huynh đều mong muốn cho con em mình thành tài. Họ chỉ biết cách nghiêm khắc với con em họ về chuyện học hành để đạt được kết quả tốt. Và đó cũng là động lực cho phụ huynh phấn đấu vì tương lại tươi đẹp của con em