Như thế nào là 1 gia đình hạnh phúc?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Là một gia đình biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Là nơi mà đi xa luôn nhớ về nhau ỏe gần luôn yêu thương và trân trọng nhau
Trả lời
Là một gia đình biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Là nơi mà đi xa luôn nhớ về nhau ỏe gần luôn yêu thương và trân trọng nhau
Quan niệm về một gia đình hạnh phúc đó là sự vui vẻ sự hòa nhập giữa cá thành viên trong một gia đình, mỗi thành viên đều có nhiệm vụ góp phần xây dựng tiếng cười vui vẻ, không tạo ra mâu thuẩn trong gia đình. Nhưng muốn có được đều đó thì họ cần có một đạo đức tốt. Vì theo quan niệm của triết học thì "đạo đức chính là nền tản của hạnh phúc" đều đó rất đúng vì khi ta có đạo đức thì ý thức của chúng ta sẽ năng cao, cách ứng sử của chúng ta cũng khác hơn. Tất cả nhưng đều đó đã thể hiện lên một gia đình hạnh phúc...

Cần bình đẳng.

Tôn trọng

Bao dung

Sẻ chia

Chia sẻ

Tin tưởng

Trân thành...

Một gia đình hạnh phúc là một gia đình đáp ứng đủ các nhu cầu về vật chất và tinh thần, làm cho mỗi thành viên trong gia đình đó cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và thoải mái tự do phát triển năng lực cá nhân. Đời sống tinh thần lành mạnh đi đôi với đời sống vật chất và điều kiện kinh tế được đảm bảo. Đó được xem như bản chất cấu nên một gia đình hạnh phúc trong xã hội ngày nay