Những bạn du học sinh làm sao apply vào các công ty Việt Nam từ nước ngoài?

Mình thấy nhiều công ty không có bỏ job lên online, vậy làm sao những bạn du học sinh apply được?

Từ khóa: Du học

Mình chưa hiểu không có đăng job lên online ý bạn là gì:

  • Công ty ko đăng tuyển dụng trên website/ fanpage của mình 
  • Hay công ty không đăng tuyển trên các trang tuyển dụng? 

Mình nghĩ với các bạn khi có nhu cầu apply công việc cụ thể, các bạn có thể đã xác định được một số công ty các bạn muốn vào; việc lúc đó hãy follow website/ fanpage facebook/ Linkedin hoặc các kênh của họ để có thể update thông tin, khi đó họ có job các bạn sẽ có thông tin

Tiếp theo dễ hơn các bạn có thể search GG các keyword liên quan đến công ty + tên job mà bạn đang muốn apply, từ đó bạn có thể tìm ra các vị trí trên các trang tuyển dụng hoặc chính GG.

Hoặc bạn lên Linkedin search cũng được nữa nhé.

Bạn tin mình đi, các công ty hầu hết đều đang chi trả rất nhiều chi phí cho các trang tuyển dụng, dịch vụ tuyển dụng - head hunter & các bạn recruiter mỗi ngày cũng đang phải sử dung các mạng xã hội , scan thông tin ứng viên để lấy CV rất nhiều. Nên việc bạn làm 1 là follow các công ty bạn đang muốn apply ; thứ 2 là hãy làm cho sự hiện diện online của mình tốt hơn (update CV trên các trang tuyển dụng; mxh như Linkedin, Noron!...) để Người tuyển dụng dễ tìm đến bạn hơn. 


Trả lời

Mình chưa hiểu không có đăng job lên online ý bạn là gì:

  • Công ty ko đăng tuyển dụng trên website/ fanpage của mình 
  • Hay công ty không đăng tuyển trên các trang tuyển dụng? 

Mình nghĩ với các bạn khi có nhu cầu apply công việc cụ thể, các bạn có thể đã xác định được một số công ty các bạn muốn vào; việc lúc đó hãy follow website/ fanpage facebook/ Linkedin hoặc các kênh của họ để có thể update thông tin, khi đó họ có job các bạn sẽ có thông tin

Tiếp theo dễ hơn các bạn có thể search GG các keyword liên quan đến công ty + tên job mà bạn đang muốn apply, từ đó bạn có thể tìm ra các vị trí trên các trang tuyển dụng hoặc chính GG.

Hoặc bạn lên Linkedin search cũng được nữa nhé.

Bạn tin mình đi, các công ty hầu hết đều đang chi trả rất nhiều chi phí cho các trang tuyển dụng, dịch vụ tuyển dụng - head hunter & các bạn recruiter mỗi ngày cũng đang phải sử dung các mạng xã hội , scan thông tin ứng viên để lấy CV rất nhiều. Nên việc bạn làm 1 là follow các công ty bạn đang muốn apply ; thứ 2 là hãy làm cho sự hiện diện online của mình tốt hơn (update CV trên các trang tuyển dụng; mxh như Linkedin, Noron!...) để Người tuyển dụng dễ tìm đến bạn hơn.