1. An ninh mạng

Những cách đơn giản để bảo vệ dữ liệu và tài khoản trên mạng Internet?

Trong thời đại kỹ thuật số và đặc biệt là khi tình hình an ninh mạng đang trở nên phức tạp thì những hình ảnh, dữ liệu, tài khoản email, thẻ tín dụng hoặc những thông tin riêng tư nói chung thường rất dễ dàng bị mất, xem lén, đánh cắp hoặc xóa bỏ. Vậy thì có cách bảo vệ hay những thủ thuật nhỏ nào giúp hạn chế rủi ro cũng như bảo mật và an toàn hơn không?

Từ khóa: an_ninh_mang, An ninh mạng