Những chủ đề khoa học nào thu hút bạn Nếu tôi viết bằng ngôn ngữ học thuật thì liệu bạn có còn thích chủ đề đó nữa không?

  1. Khoa học

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Giáo dục

  4. The Truth

Cũng đã lâu rồi mới quay lại noron , tôi dự định sẽ làm 1 series dài về các chủ đề khoa học hoặc là một phân tích về vấn đề khoa học nào đó hoặc một bài giảng cơ bản về chủ đề đó , hy vọng mọi người sẽ đón nhận

Từ khóa: 

khoa học

,

chủ đề

,

khoa học

,

tâm sự cuộc sống

,

giáo dục

,

the truth

vật lý lượng tử

Trả lời

vật lý lượng tử

lịch sử, triết học, thần học, thử viết kèo Nga xâm lược U cà xem nào