Những cuốn sách người làm về Java không thể thiếu là gì?

  1. Lập trình

Từ khóa: 

java

,

lập trình

Có 2 cuốn sách mình thấy khá hay:

- Agile Software Development, Principles, Patterns, and Practices: liên quan nhiều đến nguyên lý thiết kế phần mềm hướng đối tượng nói chung.

- Effective Java: cuốn này tập trung chủ yếu về các nguyên tắc nên theo (should do) để sử dụng java một cách tối ưu.

2 cuốn này không đến mức không thể thiếu nhưng nó sẽ giúp ích nếu bạn muốn master về java.

Trả lời

Có 2 cuốn sách mình thấy khá hay:

- Agile Software Development, Principles, Patterns, and Practices: liên quan nhiều đến nguyên lý thiết kế phần mềm hướng đối tượng nói chung.

- Effective Java: cuốn này tập trung chủ yếu về các nguyên tắc nên theo (should do) để sử dụng java một cách tối ưu.

2 cuốn này không đến mức không thể thiếu nhưng nó sẽ giúp ích nếu bạn muốn master về java.