Những cuốn sách nổi tiếng từng bị cấm?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Cuốn Bắt trẻ đồng xanh lúc vừa ra mắt đã gây tranh cãi nhất trong lịch sử nước Mỹ, thậm chí nó còn bị nhiều trường Đh Mỹ tẩy chay. Vì cuốn sách sử dụng khá nhiều ngôn từ tục tĩu, miêu tả tâm trạng chán chường, chống đối cuộc sống. Sau những phản ứng trái chiều thì cuốn sách vẫn được một bộ phận lớn độc giả ủng hộ và nó được đưa vào chương trình giảng dạy trung học Mỹ.

Trả lời

Cuốn Bắt trẻ đồng xanh lúc vừa ra mắt đã gây tranh cãi nhất trong lịch sử nước Mỹ, thậm chí nó còn bị nhiều trường Đh Mỹ tẩy chay. Vì cuốn sách sử dụng khá nhiều ngôn từ tục tĩu, miêu tả tâm trạng chán chường, chống đối cuộc sống. Sau những phản ứng trái chiều thì cuốn sách vẫn được một bộ phận lớn độc giả ủng hộ và nó được đưa vào chương trình giảng dạy trung học Mỹ.