1. Phong cách sống

Những điều bạn biết chắc trong cuộc sống này ?


Mình đã mua cuốn sách này vì cái tựa của nó , mình đang tự hỏi bản thân mình về những điều mình đã biết chắc, những điều chưa chắc hẳn nhiên là quá nhiều. Nhất là ở độ tuổi nhiều chênh vênh, chơi vơi.
Mình biết ro giá trị của gia đình ; biết rõ khả năng phục hồi của con người trước nghịch cảnh; biết một chút về bản thân và biết rõ rất nhiều diều mình còn chưa biết. 
Còn bạn, bạn biết chắc những gì ? Về bản thân, về cuộc sống & tất tật mọi thứ xung quanh bạn? 
Từ khóa: sách , những điều tôi biết chắc, oprah winfrey, Phong cách sống
" Today is life-the only life you are sure of. Make the most of today. Get interested in something. Shake yourself awake. Develop a hobby. Let the winds of enthusiasm sweep through you. Live today with gusto."


Trả lời

" Today is life-the only life you are sure of. Make the most of today. Get interested in something. Shake yourself awake. Develop a hobby. Let the winds of enthusiasm sweep through you. Live today with gusto."


"Good things take time. Better things take effort. Great things take determination" Đặc biệt đúng với những điều tốt đẹp như sự nghiệp, mối quan hệ, tình cảm.