Những điều kiêng kỵ không nên làm trong tháng cô hồn?

  1. Văn hóa

  2. Tâm linh

Có việc gì nên tránh không làm trong tháng cô hồn không mọi người?

Từ khóa: 

tháng cô hồn

,

văn hóa

,

tâm linh

Mình chẳng kiêng việc gì cả. Với lại ở trong nhà suốt nên chắc hổng sao đâu :>

Trả lời

Mình chẳng kiêng việc gì cả. Với lại ở trong nhà suốt nên chắc hổng sao đâu :>