1. Du học

Nhưng điều phải đánh đổi khi đi du học ?

Cho em hỏi nhưng điều phải đánh đổi kho đi du học và % thành công của nó tại đó cũng như là khi về nc ạ ( em dự định học quản trị và du học ở Nhật ) mọi ng cho em ý kiến vs
Từ khóa: du học

Nói chung m nhận thấy việc đi du học là điều tốt. Và khi du học về khá thành công.

Bởi:

1. Bạn có cái bằng học tại nước ngoài sẽ được trọng dụng hơn

2. Vốn ngoại ngữ bạn sẽ tốt hơn (Ưu điểm khi đi xin việc và là điểm mạnh của ngoại giao công việc khi đã đi làm)

3. Những kiến thức bạn có tại nước ngoài sẽ rất bổ ích giúp bạn trưởng thành hơn và có cái nhìn khác hơn. Giúp bạn rất nhiều sau khi về nước.

Với mình đó là 3 lợi thế lớn nhất.

Còn ngoài ra bạn cần xác định rõ và chuẩn bị hành trang khi đi.

Đó là:

1. Tiền (nếu bạn không thể làm thêm)

2. Văn hóa nước bạn

3. Ngôn ngữ

4. Tình cảm (Gia đình, bạn bè, yêu đương).

5. Lập trường và tư tưởng cũng như tính tự lập.

Thấy hay thì like giúpqnha

Trả lời

Nói chung m nhận thấy việc đi du học là điều tốt. Và khi du học về khá thành công.

Bởi:

1. Bạn có cái bằng học tại nước ngoài sẽ được trọng dụng hơn

2. Vốn ngoại ngữ bạn sẽ tốt hơn (Ưu điểm khi đi xin việc và là điểm mạnh của ngoại giao công việc khi đã đi làm)

3. Những kiến thức bạn có tại nước ngoài sẽ rất bổ ích giúp bạn trưởng thành hơn và có cái nhìn khác hơn. Giúp bạn rất nhiều sau khi về nước.

Với mình đó là 3 lợi thế lớn nhất.

Còn ngoài ra bạn cần xác định rõ và chuẩn bị hành trang khi đi.

Đó là:

1. Tiền (nếu bạn không thể làm thêm)

2. Văn hóa nước bạn

3. Ngôn ngữ

4. Tình cảm (Gia đình, bạn bè, yêu đương).

5. Lập trường và tư tưởng cũng như tính tự lập.

Thấy hay thì like giúpqnha