Những lí do xin nghỉ làm hợp lý mà sếp tin ngay?

  1. Quản trị doanh nghiệp

  2. Chuyển đổi số

  3. Chuyện tuổi 20s

https://cdn.noron.vn/2022/11/04/981797915298462-1667555184_1024.jpg
Từ khóa: 

quản trị doanh nghiệp

,

chuyển đổi số

,

chuyện tuổi 20s

Hỏng xe, ôm iếc mệt mỏi các thứ kaka kiểu gì sếp cũng tin bạn ạ

Trả lời

Hỏng xe, ôm iếc mệt mỏi các thứ kaka kiểu gì sếp cũng tin bạn ạ