Những loài động vật không nhận biết được bản thân nó trong gương thì có ý thức về khối lượng hay kích thước của bản thân nó hay không?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Đang giận dỗi ai hả bạn ơi 😂

Không phải là người ta không tự nhận thức được, mà là các bạn ấy tự ảo tưởng đó. Mấy em xấu đau xấu đớn lại thường đặt tên là girl xinh, cute ...

Ví dụ nè.

https://cdn.noron.vn/2021/02/20/834961560912475887-1613814666_1024.jpg

Ai cũng có ước mơ, đừng bắt người ta phải tỉnh lại.

Trả lời

Đang giận dỗi ai hả bạn ơi 😂

Không phải là người ta không tự nhận thức được, mà là các bạn ấy tự ảo tưởng đó. Mấy em xấu đau xấu đớn lại thường đặt tên là girl xinh, cute ...

Ví dụ nè.

https://cdn.noron.vn/2021/02/20/834961560912475887-1613814666_1024.jpg

Ai cũng có ước mơ, đừng bắt người ta phải tỉnh lại.