"Còn thở là còn gỡ" nếu thua bạc bạn sẽ chọn tiếp tục ngồi lại để gỡ gạc hay rút lui?

  1. Phong cách sống

  2. Game

Từ khóa: 

phong cách sống

,

game

Ôi đam mê của tôi.

Nhưng kinh nghiệm của mình là không nên cố quá. Bữa nào đen là nó đen thấy bà luôn, không thể gỡ được.

Tốt nhất là về, đợi cơ hội khác.

Trả lời

Ôi đam mê của tôi.

Nhưng kinh nghiệm của mình là không nên cố quá. Bữa nào đen là nó đen thấy bà luôn, không thể gỡ được.

Tốt nhất là về, đợi cơ hội khác.

lấy 3 viên pháo đốt lên bỏ gần chổ sòng hoặc nhờ bạn thân đứng xa xa đốt lên còn tôi ngồi đây la lên chết tiệt cớm cớm cớm rồi gom gom gom có khi còn hơn cả gỡ ấy chứ

Ai mà chả biết đen thì nghỉ. Nhưng mấy ai rời khỏi chiếu bạc khi còn tiền trong túi. Còn thở còn gỡ, cái máu cờ bạc 1 khi đã lên rồi thì khó lòng cầm được nó đặng. Lúc này bản năng nó sai khiến hành động rồi.

Biết vậy, nên mình chẳng mấy khi đụng đến bài bạc, chỉ ăn thua 1 ít cho vui cửa vui nhà, chẳng bao giờ để thua quá mà tan cửa nát nhà :)))