Có phải tất cả các loài khỉ, vượn đều có bàn tay năm ngón?

  1. Sinh vật cảnh

Hôm trước được đứa bạn hỏi câu này, mới chợt nhận ra trước giờ mình luôn nghĩ các loài khỉ, vượn đều có bàn tay 5 ngón, nhưng không biết liệu điều này có đúng không?

Từ khóa: 

sinh vật cảnh

Loại trừ các loài khỉ nhện, tất cả các loài linh trưởng còn giữ đặc điểm nguyên thủy của thú là mỗi chi có 5 ngón. Một đặc điểm đáng chú ý của tay và chân của các loài linh trưởng là có vân tay, giúp chúng dễ dàng cầm nắm các vật khác nhau. Các ngón tay và ngón chân của chúng rất linh hoạt và có nệm ngón nhạy cảm ở các đầu ngón, không giống như phần lớn các loài thú khác. Ít nhất, một số ngón của tất các các linh trưởng còn có móng dẹp thay cho các loại vuốt sắc nhọn hay móng guốc của các loài thú khác. Điều này tạo ra thao tác bằng tay khéo léo đối với việc nắm giữ các loại thức ăn và các đồ vật khác dễ dàng hơn rất nhiều.

Trả lời

Loại trừ các loài khỉ nhện, tất cả các loài linh trưởng còn giữ đặc điểm nguyên thủy của thú là mỗi chi có 5 ngón. Một đặc điểm đáng chú ý của tay và chân của các loài linh trưởng là có vân tay, giúp chúng dễ dàng cầm nắm các vật khác nhau. Các ngón tay và ngón chân của chúng rất linh hoạt và có nệm ngón nhạy cảm ở các đầu ngón, không giống như phần lớn các loài thú khác. Ít nhất, một số ngón của tất các các linh trưởng còn có móng dẹp thay cho các loại vuốt sắc nhọn hay móng guốc của các loài thú khác. Điều này tạo ra thao tác bằng tay khéo léo đối với việc nắm giữ các loại thức ăn và các đồ vật khác dễ dàng hơn rất nhiều.