Những mô hình tổ chức Agency nào đang thịnh hành?

  1. Marketing

Từ khóa: 

mo_hinh

,

to_chuc

,

agency

,

marketing

Theo mình tìm hiểu thì có 3 mô hình tổ chức Agency thịnh hành: 
1/MÔ HÌNH TỔ CHỨC AGENCY TRUYỀN THỐNG: 
Đây là cấu trúc phù hợp cho các nhóm lớn, cung cấp nhiều loại dịch vụ, giải quyết vấn đề quản lý nhiều nhân viên bằng cách tập trung quyền hạn, làm rõ mọi người báo cáo cho ai. Tổ chức được chia thành các bộ phận khác nhau: Creative, production, client services, finance. Mỗi bộ phận được lãnh đạo bởi một trưởng bộ phận và bao gồm tất cả các thành viên trong nhóm chuyên về lĩnh vực đó.
2/MÔ HÌNH TỔ CHỨC AGENCY MA TRẬN
Mô hình ma trận vẫn giữ các trưởng bộ phận truyền thống nhưng đủ linh hoạt để cho phép hình thành các đội liên bộ phận.
Với mô hình này, các agency đầy đủ dịch vụ có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu của khách hàng mà không tạo ra rào cản lớn trong giao tiếp giữa các bộ phận.
Tuy nhiên, mô hình tạo ra sự nhầm lẫn giữa người mà các thành viên trong nhóm nên báo cáo tại một thời điểm nhất định: trưởng dự án hay trưởng bộ phận.
3/MÔ HÌNH TỔ CHỨC AGENCY THEO NHÓM - THE POD
"Pod" là một nhóm nhỏ gồm các cá nhân có các kỹ năng bổ sung cho nhau. Account Manager (có thể kiêm vị trí Project Manager hoặc Strategist) lãnh đạo một nhóm bao gồm SEO, PR, PPC, Copywriter, và Designer. Tất cả các thành viên trong nhóm đang làm việc trên cùng một dự án, ngày này qua ngày khác. Nó loại bỏ chuỗi mệnh lênh và các vị trí cấp cao ra khỏi bức tranh hoạt động, đồng thời tăng trách nhiệm làm việc các thành viên trong nhóm.
Trả lời
Theo mình tìm hiểu thì có 3 mô hình tổ chức Agency thịnh hành: 
1/MÔ HÌNH TỔ CHỨC AGENCY TRUYỀN THỐNG: 
Đây là cấu trúc phù hợp cho các nhóm lớn, cung cấp nhiều loại dịch vụ, giải quyết vấn đề quản lý nhiều nhân viên bằng cách tập trung quyền hạn, làm rõ mọi người báo cáo cho ai. Tổ chức được chia thành các bộ phận khác nhau: Creative, production, client services, finance. Mỗi bộ phận được lãnh đạo bởi một trưởng bộ phận và bao gồm tất cả các thành viên trong nhóm chuyên về lĩnh vực đó.
2/MÔ HÌNH TỔ CHỨC AGENCY MA TRẬN
Mô hình ma trận vẫn giữ các trưởng bộ phận truyền thống nhưng đủ linh hoạt để cho phép hình thành các đội liên bộ phận.
Với mô hình này, các agency đầy đủ dịch vụ có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu của khách hàng mà không tạo ra rào cản lớn trong giao tiếp giữa các bộ phận.
Tuy nhiên, mô hình tạo ra sự nhầm lẫn giữa người mà các thành viên trong nhóm nên báo cáo tại một thời điểm nhất định: trưởng dự án hay trưởng bộ phận.
3/MÔ HÌNH TỔ CHỨC AGENCY THEO NHÓM - THE POD
"Pod" là một nhóm nhỏ gồm các cá nhân có các kỹ năng bổ sung cho nhau. Account Manager (có thể kiêm vị trí Project Manager hoặc Strategist) lãnh đạo một nhóm bao gồm SEO, PR, PPC, Copywriter, và Designer. Tất cả các thành viên trong nhóm đang làm việc trên cùng một dự án, ngày này qua ngày khác. Nó loại bỏ chuỗi mệnh lênh và các vị trí cấp cao ra khỏi bức tranh hoạt động, đồng thời tăng trách nhiệm làm việc các thành viên trong nhóm.