Những người nào không được tham gia phỏng vấn nhóm?

  1. Tư duy

  2. Khởi nghiệp

  3. Kinh doanh

  4. Truyền thông đa phương tiện

Từ khóa: 

tư duy

,

khởi nghiệp

,

kinh doanh

,

truyền thông đa phương tiện

Những người không uy tín, không đáng tin cậy cho các câu trả lời :)))) nói bâng khuyâng vậy thôi chứ câu hỏi bạn mơ hồ, khó hiểu quá. Đặt câu hỏi như này rất khó để có câu trả lời chất lượng.

Trả lời

Những người không uy tín, không đáng tin cậy cho các câu trả lời :)))) nói bâng khuyâng vậy thôi chứ câu hỏi bạn mơ hồ, khó hiểu quá. Đặt câu hỏi như này rất khó để có câu trả lời chất lượng.

Tức là sao nhỉ? Phỏng vấn ở đâu? Ở trong 1 công ty hay 1 cửa hàng nhỏ, hay ở trường- lớp? Nhóm nào? Nhóm làm bài tập hay 1 phòng kinh doanh hay nhóm bạn bè?